Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Poniżej znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania i wyjaśnienia najczęstszych problemów.

  • Jakie przedmioty mogę wskazać do obliczenia punktów kwalifikacyjnych na studia II stopnia?
    • Na każdy kierunek wskazana jest lista przedmiotów, które są brane pod uwagę w wyliczaniu punktów kwalifikacyjnych. Nie każdy jednak kandydat mógł uczęszczać na przedmiot o takiej samej nazwie. Dlatego jeżeli Kandydat nie uczestniczył w wymienionych zajęciach ma prawo do wskazania innych przedmiotów, których treści są zgodne z sylabusami przedmiotów, które są wymagane dla danego kierunku. Sumaryczna liczba wskazanych przedmiotów nie może być jednak większa niż ta określona w zasadach rekrutacji. W praktyce oznacza to, że nie można np. zastąpić „Ekologii” przedmiotem „Mikroskopia elektronowa”. Jednak już „Zoologię” można by zastąpić np. „Anatomią i systematyką zwierząt” jeżeli treści przedmiotów przedstawione w sylabusach byłyby podobne.

  • Kiedy będzie więcej pytań i odpowiedzi
    • Pytania muszą być zebrane i odpowiedzi na nie właściwie opracowane, tak aby w pełni wyjaśniały poruszane zagadnienia, rozwiewały wątpliwości, były zrozumiałe i jednoznaczne.

Brak możliwości komentowania.