Dni adaptacyjne w roku akademickim 2017/18

Gratulujemy wszystkim przyjętym na studia I stopnia!

Kolejnym etapem na drodze do stania się pełnoprawnym studentem jest uczestniczenie w spotkaniach w trakcie dni adaptacyjnych. Poniżej podajemy ich harmonogram:

24.08 (czwartek) lub 5.09 (wtorek), sala 103B
12.00 – 14.00 Spotkanie z opiekunem I roku dr Anną Golisz oraz szkolenie z USOS (Samorząd)

27.09 (środa), sala 9B
9.00 – 10.00 Spotkanie organizowane przez ZSS UW.
10.30 – 12.00 Spotkanie z prodziekanem ds. studenckich dr. Piotrem Borsukiem. Spotkanie z opiekunem I roku
dr Anną Golisz. Spotkanie z przedstawicielem Samorządu Studentów Wydziału Biologii.
12.00 – 13.00 Spotkanie informacyjne w sprawie pomocy materialnej dla studentów.
13.00 – 15.00 Prezentacje Kół Naukowych

28.09 (czwartek) i 29.09 (piątek), Biblioteka Wydziałowa II piętro
Szkolenie biblioteczne, po którym studenci zgłaszają się do Dziekanatu (p. 111B) w celu podpisania umowy
i odebrania legitymacji studenckiej. Studenci na szkolenie przydzielani są do kilkunastoosobowych grup na konkretną godzinę o czym zostaną poinformowani pocztą.

2.10 (poniedziałek)
Inauguracja roku akademickiego 2017/18 na Uniwersytecie Warszawskim.

3.10 (wtorek), sala 9B
13.00 – 14.30 Inauguracja roku akademickiego 2017/18 na Wydziale Biologii.
Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Ewa Bartnik.

Brak możliwości komentowania