II stopień

Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia: stacjonarne, równoległe

Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska

Rozpoczęcie rejestracji w IRK 05.06.2018
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 9.09.2018
Przyjmowanie dokumentów I tura 10-11.09.2018 godz. 10.00 – 15.00, sala 102A (sala Rady Wydziału), Wydział Biologii
Rozmowa kwalifikacyjna 13-14.09.2018 rozpoczęcie o godz. 10.00, sala 102A (sala Rady Wydziału), Wydział Biologii, kandydaci otrzymają szczegółową informację na swoim koncie IRK
Egzamin dla kandydatów z dyplomem zagranicznym i cudzoziemców 12.09.2018 godz. 10.00, sala 102A (sala Rady Wydziału), Wydział Biologii
Ogłoszenie wyników rekrutacji 18.09.2018 godz. 15.00, Sprawdź swoje konto w IRK

Zarządzanie środowiskiem

Rozpoczęcie rejestracji w IRK 05.06.2018
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 02.09.2018
Rozmowa kwalifikacyjna 10.09.2018 godz. 09.00 w sali B104 Wydziału Zarządzania UW (ul. Szturmowa 1/3)
Ogłoszenie wyników rekrutacji 14.09.2018 godz. 15.00, Sprawdź swoje konto w IRK
Przyjmowanie dokumentów 17-18.09.2018 informacja zostanie rozesłana mailem do kandydatów przyjętych na studia

Brak możliwości komentowania.