II stopień

Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia: stacjonarne, równoległe

Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska

Rozpoczęcie rejestracji w IRK 01.08.2017
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 10.09.2017
Przyjmowanie dokumentów I tura 11-13.09.2017 godz. 10.00 – 15.00, sala 6B, Wydział Biologii
Rozmowa kwalifikacyjna 14-15.09.2017 rozpoczęcie o godz. 10.00, sala 6B, Wydział Biologii, kandydaci otrzymają szczegółową informację na swoim koncie IRK
Egzamin dla kandydatów z dyplomem zagranicznym i cudzoziemców 14-15.09.2017 godz. 10.00, sala 6B, Wydział Biologii
Ogłoszenie wyników rekrutacji 19.09.2017 godz. 14.00, Sprawdź swoje konto w IRK

Zarządzanie środowiskiem

Rozpoczęcie rejestracji w IRK 05.06.2017
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych 07.09.2017
Rozmowa kwalifikacyjna 11-13.09.2017 godz. 10.00 Punkt Rekrutacyjny Wydziału Zarządzania, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, Budynek C, parter, przy recepcji
Ogłoszenie wyników rekrutacji 15.09.2017 godz. 14.00, Sprawdź swoje konto w IRK
Przyjmowanie dokumentów 18-19.09.2017 informacja zostanie rozesłana mailem do kandydatów przyjętych na studia

Brak możliwości komentowania