Kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną

Kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres elektroniczny rekrutacja@biol.uw.edu.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Biologii UW
ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: Dziekan ds. Studenckich dr Piotr Borsuk
Pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji: dr Magdalena Markowska

Studia I stopnia

Sekretarz WKR: dr Katarzyna Gieczewska
WKR przyjmuje kandydatów na studia I stopnia w dniach 16 – 24 lipca 2018 w godzinach 10.00 – 15.00 w sali 6B.

Studia II stopnia

Sekretarz WKR: dr hab. Bożena Szal
WKR przyjmuje kandydatów na studia II stopnia w dniach 10 – 11 września 2018 w godzinach 10.00 – 15.00 w sali 6B.

Kontakt

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres elektroniczny rekrutacja@biol.uw.edu.pl

fax: 022 55 42 530

tel: 022 55 42 206 czynny w godz. 10.00 – 15.00 w dniach 16 – 24 lipca (I stopień) oraz 10 – 11 września (II stopień)

Brak możliwości komentowania.