Studia równoległe

Zasady rekrutacji na studia równoległe

O zakwalifikowaniu na studia równoległe decyduje średnia ocen ukończonego etapu studiów co najmniej 4,5. Jeżeli liczba kandydatów przewyższa ustalony limit miejsc, organizowany jest egzamin wstępny.

Forma egzaminu: ustny
Zagadnienia egzaminacyjne: rozumienie podstaw nauk przyrodniczych

Brak możliwości komentowania.