Zasady rekrutacji dla cudzoziemców

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców

Rekrutacja na I stopień studiów

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Obliczanie punktów dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Rekrutacja na II stopień studiów

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną (rekrutacja@biol.uw.edu.pl) danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Brak możliwości komentowania.